LAND+ Logo

boligudstykning, HerLuf Trolles vej, Odense

ROLLE: Bygherrerådgiver

KLIENT: Humlebo Gruppen

UDFØRELSE: 2014-2017

ANLÆGSSUM: 25.000.000 kr.

HONORAR: 200.000 kr.

BRUTTOAREALER: 140 000

Størstedelen af udstykningsområde Herluf Trolles Vej ligger byzone, kun areal mod banen ligger i landzone. Bebyggelsen er tilpasset det skrånende terræn. Mod banen og Lindved Å er der anlagt en kvarterspark, som samtidig sikrer den nødvenige afstand til åen og er i forlængelse af det grønne eksisterende engarealet. De grønne friarealer ag kvartersparken bliver trukket helt ind i bebyggelsen i form af grønne kiler. Midten af området åbner sig op til et større grønt areal (lokalparken), som kan blive brugt til ophold, boldspil og leg. Trafikarealer og dermed den kørende trafik er begrænset til få adgangsveje. I det vestlige del med tættere bebyggelse er parkeringspladser samlet på en central plads. Med tiden vil vejene får et meget frodigt udtryk med sænket regnvandsbassiner og træ beplantning i vejrummet. Regnvandet fra offentlige arealer bliver samlet i flere bassiner i kanten af området, hvor det skal nedsives. Bassiner giver gode levsbetingelser til det lokale dyreliv og mulighed for beboerne at komme tæt på naturen.

Ved fortsat at bruge webstedet, accepterer du brugen af cookies. mere information

Cookieindstillingerne på denne hjemmeside er indstillet til "tillad cookies" for at give dig den bedste oplevelse muligt. Hvis du fortsætter med at bruge denne hjemmeside uden at ændre dine cookie-indstillinger, eller klikker på "Accepter" nedenfor, så giver du samtykke til dette.

Close